?

Log in

No account? Create an account
Как корабль назовёшь... - Київські казуси — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Київські казуси

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Как корабль назовёшь... [Nov. 20th, 2010|09:56 pm]
Київські казуси

kyiv_casus

[fusik]
Вы проходите мимо, гуляя возле Арсенальной, но стоит поднять голову...
Знакомтесь - гостиница "С А Л I О Т".

linkReply

Comments:
[User Picture]From: krab_ko
2010-11-20 08:13 pm (UTC)
С А Л Ю Т
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: fusik
2010-11-21 06:09 pm (UTC)
Вау! Неужели догадались? ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krab_ko
2010-11-21 06:15 pm (UTC)
я не в угадайку играю.
100 лет читал как салют, и буду читать так само.
казуса не вижу. притянуто за уши.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mmmoriarty
2010-11-21 10:05 pm (UTC)
+++
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fusik
2010-11-22 06:04 am (UTC)
Вопрос не в том - как лично Вы сто лет читаете, вопрос в том - КАК это написано.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krab_ko
2010-11-22 09:28 am (UTC)
Нормально написано.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fusik
2010-11-22 09:41 am (UTC)
Очень странная у Вас "нормальность" :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krab_ko
2010-11-22 09:43 am (UTC)
Вполне адекватная. Ваши язвы оставьте при себе.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: fusik
2010-11-22 09:46 am (UTC)
Если на то пошло, то это Вы язвите, а я вот никак не увидел там букву "Ю", поэтому "САЛІОТ" и точка.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: krab_ko
2010-11-22 09:46 am (UTC)
Ваше дело.
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: mridhanga
2010-11-20 09:27 pm (UTC)
ну що Ви, це ж зразок шедеврального стилю радянської архітектури 60-х, якщо не помиляюся, років!)
до того ж така незвичайна, свіжа, оригінльна для того часу ідея та рішення! такий модний на той час сірий колір, практичний і головне - сірий! - цемент, а яка оригінальна назва! це Вам не Кооператор якийсь
тут вся велич і передовість однієї шостої суші))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sg_t
2010-11-20 10:19 pm (UTC)
а мені подобається
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: generall
2010-11-22 12:53 pm (UTC)
і мені
(Reply) (Parent) (Thread)